กิจกรรมทางสังคมปี 2560
April 9, 2018

กิจกรรมทางสังคมปี 2561

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมคลองสวย น้ำใส ใส่ใจ ภูเก็ต ขุดตะกอนดินคลองบางใหญ่

กิจกรรมเดือนมีนาคม 2561

กิจกรรมการกุศล มอบเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องและอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลฉลอง ภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *