ติดต่อเรา

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
115/23-24 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel.: +66 76-210-313-4 Fax: 076-210-315

 

บริษัท พีเจที เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ)
252/126 อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 27 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
Tel.: +662-276-5625 Fax: +66 76 210 315