ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Plant Manager : 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
– เพศชาย
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือมากกว่านั้นในสาขาวิศกร ช่างกล หรือคณะที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10-15 ปี
– มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษดี (การเขียน, การอ่าน และการพูด)
– มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

ช่องทางในการสมัครงาน 
คุณสามารถส่งประวัติของคุณมาได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ :
Email : hr-phuket@pjt.co.th
Walk-in : 115/23-24 หมู่1 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : 076210313-4
Fax : 076210315